Indien men het lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient men dit schriftelijk of via email kenbaar te maken vóór 25 december bij het secretariaat door middel van een opzegging, te sturen naar:

Waterrecreatie vereniging "Het Twiske"
Dr. de Boerstraat 21A
1511 VG Oostzaan

of

info@wrvhettwiske.nl


Uiteraard is wel contributie verschuldigd over het jaar waarin men het lidmaatschap opzegt.

Het Bestuur