Aanmelden en tarieven
Indien men aan een zeilcursus wenst deel te nemen, dan dient men lid te zijn of te worden van W.R.V. Het Twiske. Aangezien jaarlijks slechts een beperkt aantal kinderen aan de zeillessen kan deelnemen, kunnen het al of niet lid zijn en de volgorde van inschrijving de mogelijkheid van deelname bepalen. Het verdient dan ook de aanbeveling om altijd eerst te informeren bij het Zeilinstructiesecretariaat of deelname dit jaar mogelijk is.Klik HIER om de folder uit te printen met inschrijfformulier voor zeillessen, lidmaatschap en botenstalling.


Tarieven en prijzen per jaar (wijzigingen voorbehouden)

Tarieven
Euro's
Lidmaatschap Wrv het Twiske
 49,00
Jeugdlidmaatschap
 33,00
Jeugdlidmaatschap (ondersteuned tot 18 jaar)
 2.50
Zeillessen jeugd
 119,50
Bootstalling** per m²
 10,00 + clubwerkzaamheden **
LET OP !!! als u niet op de werkzaterdagen verschijnt wordt er het volgende jaar een hoger bedrag berekent namelijk 37.00 per vierkante meter
Donateurschap (minimaal)
 25,00 voor nieuwe donateurs


Het jeugdlidmaatschap geldt tot het jaar waarin men 18 jaar wordt. Indien men het lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient men dit schriftelijk (brief of email : info@wrvhettwiske.nl)  kenbaar te maken vóór 1 december bij het secretariaat.

**Bootstallers zijn verplicht vier zaterdag ochtenden per jaar te helpen bij het onderhoud van het eiland een en ander volgens een rooster tevens moet voor een
   trailer hetzelfde bedrag betaald worden als voor de bootstalling.