Aanmelden en tarieven
Indien men aan een zeilcursus wenst deel te nemen, dan dient men lid te zijn of te worden van W.R.V. Het Twiske.

Klik HIER om de folder uit te printen met inschrijfformulier voor lidmaatschap en botenstalling.
Voor inschrijving zeillessen klik Hier!

Tarieven en prijzen per jaar (wijzigingen voorbehouden)

Tarieven
Euro's
Lidmaatschap Wrv het Twiske
 49,00
Jeugdlidmaatschap
 33,00
Jeugdlidmaatschap (ondersteuned tot 18 jaar)
 2.50
Zeillessen jeugd
 119,50
Bootstalling** per m²
 10,00 + clubwerkzaamheden **
LET OP !!! als u niet op de werkzaterdagen verschijnt wordt er het volgende jaar een hoger bedrag berekent namelijk 37.00 per vierkante meter
Donateurschap (minimaal)
 25,00 voor nieuwe donateurs


Het jeugdlidmaatschap geldt tot het jaar waarin men 18 jaar wordt. Indien men het lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient men dit schriftelijk (brief of email : info@wrvhettwiske.nl)  kenbaar te maken vóór 1 december bij het secretariaat.

**Bootstallers zijn verplicht vier zaterdag ochtenden per jaar te helpen bij het onderhoud van het eiland een en ander volgens een rooster tevens moet voor een
   trailer hetzelfde bedrag betaald worden als voor de bootstalling.

Indien men het lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient men dit schriftelijk of via email kenbaar te maken vóór 25 december bij het secretariaat door middel van een opzegging, te sturen naar:

Waterrecreatie vereniging "Het Twiske"
Dr. de Boerstraat 21A
1511 VG Oostzaan
of
info@wrvhettwiske.nl

Uiteraard is wel contributie verschuldigd over het jaar waarin men het lidmaatschap opzegt.

Het Bestuur